?
Новини і публікації

Зміни в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

17.01.2018

В сьогоднішньому випуску наших новин ми хочемо ще раз звернути Вашу увагу, що з 1 січня 2018 року набув чинності закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень». Відповідно до новацій, звітність за міжнародними стандартами (МСФЗ) складатимуть підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

З 1 січня 2018 року також набирає чинності Міжнародний стандарт 9 “Фінансова звітність” .

Український переклад міжнародних стандартів фінансової звітності (стандартів МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (стандарти МСБО) та тлумачення (тлумачення КТМФЗ, тлумачення ПКТ), виданий Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, зі змінами, розміщено на сайті Міністерства фінансів України: https://minfin.gov.ua/news/view/z–sichnia–roku-nabyraie-chynnosti-mizhnarodnyi-standart–finansova-zvitnist?category=novini-ta-media

В нашому випуску новин від 1 листопада 2017 року ми аналізували більш детально про внесені зміни в Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 р. № 2164-VIII тому сьогодні звернемо увагу тільки на найсуттєвіших із внесених змін:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172164.html

1. Термін «національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку» викладено в новій редакції. Тепер це буде нормативно-правовий акт, розроблений на основі:

-          міжнародних стандартів фінансової звітності і

-          законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку.

До внесення змін ПБО – це нормативно-правовий акт, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, «що не суперечать міжнародним стандартам».

Тобто, до змін ПБО були відносно самостійним нормативно-правовим актом в якому визначені принципи та методи не повинні були суперечити міжнародним стандартам. Після змін це буде нормативно-правовий акт, який розробляється на основі міжнародних стандартів та вимог законодавства ЄС. Тобто це може означати що протягом найближчого часу будуть ще більше змін до ПБО, які повинні враховувати ці вимоги.

2. Зміни щодо терміну «Облікова політика:  Відповідно до внесених змін облікова політика буде визначатися як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством як для ведення бухгалтерського обліку, так і для складання та подання фінансової звітності. Варто зазначити, що до внесення змін облікова політика стосувалася тільки щодо фінансової звітності.

Враховуючи що по суті бухгалтерський облік – це технічний момент, який дозволяє отримати дані для складання різноманітної звітності, включаючи фінансову, тому питання ведення бухгалтерського обліку раніше мало другорядне, неосновне значення порівняно зі звітністю і це мало кого цікавило. Після внесених змін всі ці бухгалтерські питання також стають важливими, адже один з визначених Законом про бухоблік принцип бухгалтерського обліку – послідовність –  передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики, зміна якої можлива лише у передбачених стандартами обліку випадках, з розкриттям у фінзвітності.

Причому відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону про бухоблік підприємство самостійно визначає свою облікову політику за погодженням з власниками відповідно до установчих документів. Це означає, що всі бухгалтерські процедури, методи, які використовує підприємство, також потрібно буде визначати наказом про облікову політику.

3. Доповнено параметри віднесення підприємств до різних груп в залежності відповідності критеріям:

Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств. 

  «Мікро» «Малі» «Середні» «Великі»
Балансова вартість активів до 350 тис. євро до 4 млн. євро до 20 млн. євро понад 20 млн. євро
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до 700 тис. євро до 8 млн. євро до 40 млн. євро понад 40 млн. євро
Середня кількість працівників до 10 осіб до 50 осіб до 250 осіб понад 250 осіб

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності. Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств. Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року».

4. Уся фінансова звітність стає публічною, тому усі великі та середні підприємства зобов’язані будуть не пізніше 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці.

Причому всі підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних осіб за місцезнаходженням цих підприємств. А відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу місцезнаходженням юридичної особи є:

  • фактичне місце ведення діяльності чи
  • розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

5.  Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена виключно особа, що має повну вищу освіту, стаж роботи бухгалтером або аудитором, або ревізором не менше трьох років, не має непогашеної або не знятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності;

6.  «Великі» та «середні» підприємства разом із фінансовою звітністю (включаючи консолідовану) зобов’язані подавати «Звіт про управління». Даний звіт містить фінансову і нефінансову інформацію, що характеризує стан і перспективи розвитку підприємства. «Середні» підприємства мають право не відображати нефінансову інформацію у Звіті про управління. Підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані подавати «Звіт про платежі на користь держави». Форми відповідних звітів мають бути затверджені Міністерством фінансів України за погодженням з Державною службою статистики. Форми звітності для банків встановлюються Національним банком України.

7. Незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не будуть підставою для невизнання господарської операції, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про: дату його складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції;

Це означає, що аби первинка визнавалася такою, що підтверджує факт здійснення господарської операції, всі вищезазначені реквізити має бути зазначено.

8. Щодо відповідальності за ведення обліку частину третю Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» викладено в новій редакції:
«Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів»;

9.  Змінено поняття консолідованої фінансової звітності: це фінзвітність підприємств, які здійснюють контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. До змін це стосувалося фінзвітності материнського підприємства та його дочірніх підприємств. Разом з тим змінами не конкретизовано, що саме мається під «контролем», але критерії контролю наведені в П(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Також Стаття 12 «Консолідована фінансова звітність» Закону про бухоблік викладена в новій редакції, тому підприємства, які контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників - до 50 осіб.

 

Консолідовану фінзвітність повинні будуть також подавати:

  • щодо підприємств, які належать до сфери їх управління:
  • міністерства,
  • інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти державного сектору економіки,
  • органи, які здійснюють управління майном суб’єктів комунального сектору економіки,
  • об’єднання підприємств щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об’єднань підприємств відповідно до законодавства,

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, складає консолідовану фінансову звітність про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів.

Контакти

audit@interstandart.com.ua
(044) 383-31-91; (067) 145-55-22
01001, м. Київ вул. Велика Житомирська, 12, офіс 34

партнери

ми в соцмережах