?
Новини і публікації

Що чекає на платників ПДВ?

13.03.2018

На минулому тижні, 7 березня 2018 р., в «Урядовому кур’єрі» було опубліковано Постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 117, якою затверджено Порядок зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з текстом Постанови, вона набере чинності через 15 днів з дня її опублікування, отже з 22 березня 2018 року більшість підприємств, платників ПДВ знову можуть стикнутись з потенційними проблемами блокування ПН/РК.

Другим цікавим питанням що пов’язане з темою ПДВ є те, що Мінфін наказом від 16.01.2018 р. №7 (зареєстрований в Мінюсті 06.02.2018 р. за №151/31603) затвердив зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. № 1130.

 

1. Нова версія критеріїв ризику для блокування податкових накладних

Враховуючи що блокування ПН може бути актуальним для всіх платників ПДВ вже з 22 березня коротко проаналізуємо основні зміни що затверджені даним Порядком: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadkiv-z-pitan-75:

Порядок зупинення: 

1 етап: перевірка ПН на предмет необхідності їх моніторингу. Ознаки:

  • податкова накладна, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
  • поріг обсягу постачання за місяць у розмірі 500 тис. грн.
  • «відсікаючий критерій» 3% (податкове навантаження) + сума ПДВ в звітному місяці < найбільшої суми ПДВ (з 12 міс періоду)*1,4

У разі якщо за результатами перевірки ПН визначено, що ПН відповідає одній з ознак, така ПН не підлягає моніторингу  та підлягає реєстрації в Реєстрі.

2 етап: ПН, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність:

  • критеріями ризиковості платника податку,
  • показникам позитивної історії платника податку
  • критеріями ризиковості здійснення операцій

У разі якщо за результатами моніторингу платник податків, яким складено ПН відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація такої ПН зупиняється.

Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податків, визначає ДФС за погодженням з Мінфіном та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФС. На даний момент такі критерії ще не оприлюднені, однак до 22 березня вони цілком можуть з’явитись.

Для оперативності розгляду пояснень і документів передбачається створення комісій на регіональному та центральному рівнях. Прийняті рішення комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних.

Також новим є те що ДФС формує та веде у відкритому доступі Реєстр зупинених податкових накладних/розрахунків коригування.

ДФС розраховує показники для визначення позитивної податкової історії платника податку щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним. Розраховані показники стають доступними для платника податку в електронному кабінеті

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування протягом операційного дня надсилається в автоматичному режимі платнику податку квитанція, в якій зазначаються:

1) номер та дата складання податкової накладної / розрахунку коригування;

2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД / послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;

3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі

Платники податку на додану вартість, у яких до 1 грудня 2017 р. зупинено реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України, що діяв до набрання чинності Законом України від 7 грудня 2017 р. № 2245-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році”, та які станом на 1 грудня 2017 р. не подали пояснень і копій документів до таких податкових накладних / розрахунків коригування, мають право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній / розрахунку коригування, подати пояснення і копії документів до таких податкових накладних / розрахунків коригування на розгляд комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, порядок роботи яких затверджується цією постановою

2.  Зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

Мінфін наказом від 16.01.2018 р. №7 затвердив зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_01_16/RE31603.html. Станом на сьогодні Наказ не опубліковано, але він вже пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції, тому очікується його оприлюднення найближчим часом.

Ось чотрири нововедення, на які рекомендуємо звернути увагу щодо реєстрації платників ПДВ:

1) Уточнено повноваження територіальних органів ДФС у частині реалізації процедур формування та ведення реєстру платників ПДВ відповідно до функцій, визначених ПКУ. Контролюючі органи в областях та місті Києві, міжрегіональні територіальні органи забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.

2) Унормовано питання реєстрації платником ПДВ особи, утвореної шляхом перетворення платника ПДВ. Виходячи із особливостей реєстрації платником ПДВ новоутвореної особи, викладених у чинній редакції пункту 3.13 Положення, встановлюється порядок дій контролюючого органу у випадку недотримання новоутвореною юридичною особою існуючих умов реєстрації. Так, якщо юрособа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення

3) Передбачено, що рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ може прийматись заступником керівника контролюючого органу або уповноваженою особою.

4) Внесено зміни до:

  • додатку 5 “Рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (Форма № 6-РПДВ)”;
  • додатку 7 “Рішення про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість (Форма № 7-РПДВ);

додаток 9 “Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування (Форма № 6-РРС)”.

Контакти

audit@interstandart.com.ua
(044) 383-31-91; (067) 145-55-22
01001, м. Київ вул. Велика Житомирська, 12, офіс 34

партнери

ми в соцмережах