?
Новини і публікації

ПЕЧАТКИ СКАСОВАНО!

19.07.2017

Зі скрипом та дуже повільно, але все таки в Україні є певні зрушення для спрощення ведення бізнесу.

Сьогодні, 19 липня 2017 року набув чинності Закон України від 23.03.2017 року №1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1982-19.

Документ передбачає скасування обов’язкового використання печатки у бізнесі та вносить зміни у низку законодавчих актів вилучаючи згадки про обов’язкове використання печатки. Таким чином, документи вважатимуться достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи.

Що стосується довіреностей, то довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності).

Окрім того, передбачається штраф від 850 до 1700 грн. за вимагання посадовцем документу із відбитком печатки чи нотаріального засвідчення (останнє – в разі, якщо це не передбачено законодавством).

Також хочемо звернути Вашу увагу на початок дії в червні ще одного хорошого Закону України для бізнесу – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 р. №1983-VIII:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1983-19/page

Відповідно до цього Закону в Україні був введений такий механізм як рахунок умовного зберігання (ескроу). Використання такого рахунку при здійсненні угод дозволить уникнути ризиків, що пов’язані з неповерненням недобросовісним контрагентом грошових коштів, що були отримані в рамках умов Договорів. Грошові кошти при їх внесенні на ескроу-рахунок залишаються у розпорядженні банка до моменту настання умов, що передбачені Договором про відкриття екскроу-рахунку. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (за його відсутності – протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав.

В світовій практиці ескроу-рахунки досить часто використовуються при здійсненні угод купівлі-продажу корпоративних прав, тому АКК «Міжнародний стандарт» також рекомендує використовувати ескроу-рахунки при підписанні угод насамперед з новими контрагентами або з тими Компаніями по яких неодноразово були затримання по здійсненню оплат.

Окремо також хочемо звернути Вашу увагу на Індивідуальну податкову консультацію ДФС України від 05.07.2017 року № 967/6/99-99-15-02-02-15/ІПК  http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/10334-967.html, в якій зазначена позиція фіскальної служби стосовно електронного документа. Зокрема у висновку ІПК вказано, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як і складений у паперовому виді якщо він скріплений цифровим підписом у відповідності з Законом України «Про електронний цифровий підпис» та який складено відповідно до умов чинного законодавства та містить усі необхідні реквізити.

При цьому в листі зазначено, що у разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації, підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами (п. 6 ст. 9 Закону N 996).

Контакти

audit@interstandart.com.ua
(044) 383-31-91; (067) 145-55-22
01001, м. Київ вул. Велика Житомирська, 12, офіс 34

партнери

ми в соцмережах